แหวนสำหรับคุณผู้หญิง
[ +zoom ]
แหวนชูสำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : R1916
น้ำหนักสินค้า: 2.0 กรัม
ขนาดเพชร 
0.02-0.03ct = 6 เม็ด
0.12-0.15ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนชูก้านไขว้สำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : R1887
น้ำหนักสินค้า: 2.71 กรัม
ขนาดเพชร
0.02-0.03ct = 6 เม็ด
0.12-0.15ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนดอกไม้สำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : R1870
น้ำหนักสินค้า: 4.71 กรัม 
ขนาดเพชร
0.01ct = 30 เม็ด
0.02-0.03ct = 4 เม็ด
0.05-0.07ct = 6 เม็ด
0.08-0.10ct = 1 เม็ด
ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนเม็ดเดี่ยวสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : R491
น้ำหนักสินค้า: 3.40 กรัม
ขนาดเพชร
0.15-0.20ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนชูสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : R2272
น้ำหนักสินค้า: 3.58 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct = 50 เม็ด
0.03ct = 16 เม็ด
0.30-0.35ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนชูสำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : R2208

น้ำหนักสินค้า: 3.03 กรัม
ขนาดเพชร
0.03ct = 8 เม็ด
0.25ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนกระจุกสำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : R2013

น้ำหนักสินค้า: 2.65 กรัม
ขนาดเพชร
0.12ct = 6 เม็ด
0.20ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนกระจุกสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : R1280
น้ำหนักสินค้า: 4.90 กรัม
ขนาดเพชร
0.02-0.03ct= 22 เม็ด
0.12ct = 6 เม็ด
0.20ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนดอกไม้หน้ากว้างสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : R1751
น้ำหนักสินค้า : 7.8 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct= 16 เม็ด
0.06-0.07ct= 31 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนพลอยหัวใจ
รหัสสินค้า : R2305
น้ำหนักสินค้า : 4.65 กรัม
ขนาดพลอย,ขนาดเพชร
พลอยรูปหัวใจ 5x7มิล = 1 เม็ด
เพชร
0.01ct = 8 เม็ด
0.03ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนอินฟินิตี้  
รหัสสินค้า : R2304

น้ำหนักสินค้า : 4.00 กรัม
ขนาดเพชร
0.008ct = 16 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนหัวใจไขว้
รหัสสินค้า : R2303
น้ำหนักสินค้า : 4.62 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct = 19 เม็ด
ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนกระจุกไขว้สำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : R2030

น้ำหนักสินค้า : 6.12 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct = 21 เม็ด
0.03ct = 14 เม็ด
0.12-0.15ct = 2 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนดอกไม้สี่กลีบหน้ากว้างสำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : R1676
น้ำหนักสินค้า : 4.92 กรัม
ขนาดเพชร
0.03ct = 16 เม็ด 
0.06-0.07ct = 8 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
แหวนพลอยล้อมเพชรสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : R584
น้ำหนักสินค้า : 4.25 กรัม
ขนาดเพชร
พลอย 5x8 มิล = 1 เม็ด
เพชรมาคี = 2 เม็ด
0.03-0.05ct = 10 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
1 2 3 4 5
Engine by MAKEWEBEASY