สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
[ +zoom ]
สร้อยมือกระจุกสำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : S1082

น้ำหนักสินค้า: 18.20 กรัม
ขนาดเพชร
0.01-0.02ct = 18 เม็ด
0.02-0.03ct = 32 เม็ด
0.03-0.05ct = 16 เม็ด 
0.05-0.06ct = 10 เม็ด
0.06-0.07ct = 2 เม็ด
0.15ct = 1 เม็ด
ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือดอกไม้สี่กลีบสลับกระจุกสำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : S1083

น้ำหนักสินค้า : 11.94 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct = 42 เม็ด
0.03ct = 22 เม็ด
0.04-0.05ct = 20 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือดอกพิกุลหน้ากว้าง  
รหัสสินค้า : S723

น้ำหนักสินค้า : 27.93 กรัม
ขนาดเพชร
0.03-0.04ct = 18 เม็ด
0.05-0.07ct = 59 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือหุ้มสามตังรอบข้อมือ
รหัสสินค้า : S0001
น้ำหนักสินค้า : 10.56 กรัม
ขนาดเพชร
0.03ct = 50 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือแถวกะเปาะเตย 5 ตัง  
รหัสสินค้า : S777

น้ำหนักสินค้า : 10.46 กรัม
ขนาดเพชร
0.05ct = 15 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือดอกไม้หน้ากว้างสำหรับผู้หญิง  
รหัสสินค้า : S686

น้ำหนักสินค้า : 23.77 กรัม
ขนาดเพชร
0.10-0.12ct = 1 เม็ด
0.03-0.05ct = 49 เม็ด
0.06-0.07ct = 6 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S1085
น้ำหนักสินค้า: 14.5 กรัม
ขนาดเพชร
0.01-0.03ct = 210 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S1073
ขนาดเพชร
0.03ct = 330 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S366
ขนาดเพชร
0.01-0.03ct = 51 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S0001 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S0000 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S838 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S0003
น้ำหนักสินค้า : 17.1 กรัม
ขนาดเพชร 
0.02-0.03ct = 59 เม็ด
0.06ct =  7 เม็ด
  ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S900 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือทองขาวสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : S973 ราคา : 0.00 บาท
1 2
Engine by MAKEWEBEASY