สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้ชาย
[ +zoom ]
เลสสร้อยข้อมือเพชรแถวสำหรับคุณผู้ชาย
รหัสสินค้า : S788
รหัสสินค้า : S788
น้ำหนักสินค้า : 41.40 กรัม
ขนาดเพชร
0.25-0.30ct= 12 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
เลสข้อมือสำหรับคุณผู้ชาย
รหัสสินค้า : S272
น้ำหนักสินค้า : 55.98 กรัม
ขนาดเพชร
0.03-0.04ct = 68 เม็ด
0.18-0.20ct = 6 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
เลสข้อมือสำหรับคุณผู้ชาย
รหัสสินค้า : S252
น้ำหนักสินค้า : 53.52 กรัม
ขนาดเพชร
0.03-0.04ct = 36 เม็ด
0.06-0.07ct = 53 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้ชาย
รหัสสินค้า : S564 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้ชาย
รหัสสินค้า : S253 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
สร้อยข้อมือสำหรับคุณผู้ชาย
รหัสสินค้า : S59
น้ำหนักสินค้า : 43.0g
ขนาดเพชร
0.10ct = 20 เม็ด

*หมายเหตุ นน.และขนาดเพชรเป็นการประมาณนะคะ ตอนผลิตงานจริงหรือคัดเพชรเพื่อฝังจริงอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้บ้างค่ะ ราคา : 0.00 บาท
Engine by MAKEWEBEASY