ต่างหู
[ +zoom ]
ต่างหูตัวZ
รหัสสินค้า : T346
น้ำหนักสินค้า: 2.53 กรัม
ขนาดเพชร
0.02-0.03ct = 8 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูดอกพิกุล
รหัสสินค้า : T347

น้ำหนักสินค้า: 3.38 กรัม
ขนาดเพชร
0.03-0.04ct = 12 เม็ด
0.07-0.08ct= 2 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูรูปโบว์  
รหัสสินค้า : T556

น้ำหนักสินค้า: 3.57 กรัม
ขนาดสินค้า
0.03ct = 38 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูดอกไม้ล้อมเพชรหนึ่งชั้น  
รหัสสินค้า : T650

น้ำหนักสินค้า: 5.70 กรัม
ขนาดเพชร
0.07-0.08ct = 12 เม็ด
0.12-0.15ct = 2 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูดอกไม้สำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T870
น้ำหนักสินค้า: 4.51 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct= 48 เม็ด
0.05-0.06ct= 8 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T238
น้ำหนักสินค้า: 4.53 กรัม
ขนาดเพชร
0.01-0.02ct= 24 เม็ด
0.10-0.12ct= 6 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูหุ้มเม็ดเดี่ยวสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T247
น้ำหนักสินค้า : 2.92 กรัม
ขนาดเพชร
0.30ct = 2 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูกระจุกล้อม 1 ชั้น
รหัสสินค้า : T683
น้ำหนักสินค้า: 3.66 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct= 14 เม็ด
0.02ct= 24 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T746
น้ำหนักสินค้า : 11.63 กรัม
ขนาดเพชร
0.05-0.12ct= 72 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูดอกไม้สี่กลีบสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T320
น้ำหนักสินค้า : 2.88 กรัม
ขนาดเพชร
0.05ct = 8 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูเพชรล้อมสองชั้นสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T661
น้ำหนักสินค้า : 6.73 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct = 74 เม็ด
0.25ct = 2 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูช้อนตามใบหูสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T644
น้ำหนักสินค้า : 4.55 กรัม
ขนาดเพชร
0.03ct = 20 เม็ด
0.05ct = 10 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T802
น้ำหนักสินค้า : 10.31 กรัม
ขนาดเพชร 
0.01-0.02ct = 62 เม็ด
0.15ct = 6 เม็ด
0.20ct = 6 เม็ด
0.25ct = 2 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T908
น้ำหนักสินค้า : 5.48 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct = 32 เม็ด
0.02ct = 16 เม็ด
0.05ct = 2 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
ต่างหูสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : T907
น้ำหนักสินค้า : 5.76 กรัม
ขนาดเพชร
0.02ct = 16 เม็ด
0.04ct = 10 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
1 2 3
Engine by MAKEWEBEASY