กำไล
[ +zoom ]
กำไลสำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : K230

น้ำหนักสินค้า: 14.4 กรัม
ขนาดเพชร
0.03-0.05ct = 16 เม็ด
0.06-0.07ct = 12 เม็ด
0.08-0.10ct = 14 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลหน้ากว้างสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : K282
น้ำหนักสินค้า : 49.0 กรัม ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลเกลียวคลื่น  
รหัสสินค้า : K508

น้ำหนักสินค้า : 11.42 กรัม
ขนาดเพชร
0.01ct = 48 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลแถวมีหัวใจตรงกลาง
รหัสสินค้า : K495

น้ำหนักสินค้า : 9.88 กรัม
ขนาดเพชร
0.03ct = 27 เม็ด
0.07-0.10ct = 1 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลเล็กๆ สำหรับคุณผู้หญิง  
รหัสสินค้า : K422

น้ำหนักสินค้า 11 กรัม
ขนาดเพชร
0.06ct = 9 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลหน้ากว้างสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : K157
ขนาดเพชร
0.02-0.03ct = 28 เม็ด
0.05-0.07ct = 39 เม็ด
0.10-0.12ct = 30 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลแถวกระจุก
รหัสสินค้า : K306

น.น. 14 กรัม
ขนาดเพชร 
0.03-0.04ct = 45 เม็ด  ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลแถวข้าวหลามตัด
รหัสสินค้า : K347
ขนาดเพชร
0.03-0.04ct = 55 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลกระจุกหน้าไขว้
รหัสสินค้า : K456
น้ำหนักสินค้า 19.5 กรัม
ขนาดเพชร
0.01-0.02ct = 24 เม็ด
0.03-0.05ct = 63 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลหน้าเลสบิด  
รหัสสินค้า : K507

ขนาดเพชร
0.008ct = 54 เม็ด
0.01-0.02ct = 16 เม็ด ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : K486 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : K231 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลสองแถว
รหัสสินค้า : K453 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลหลอด
รหัสสินค้า : K94 ราคา : 0.00 บาท
[ +zoom ]
กำไลสำหรับคุณผู้หญิง
รหัสสินค้า : K0002 ราคา : 0.00 บาท
1 2
Engine by MAKEWEBEASY